Bài Thái cực trường sinh đạo

Xem TIVI trực tuyến

No_photo
Họ và tên Vương Xuân Thủy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 75 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đào Lan Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Sáng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thái Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 125 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. ThS. NGND. Trường Thpt Đa Phúc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/truongthptdaphuc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 391 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lưu Văn Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Huơng Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 33706 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Nguyễn Linh Nguyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Duy Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 26839 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Minh Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 3012 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Minh Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 6268 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Viết Sỹ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dovietsy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 1460 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Tùng Linh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Xuân Mùi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/xuanmui7579
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 10394 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Vương Xuân Thuy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vương Xuân Thuỷ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuongxuanthuy07
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 10787 (xem chi tiết)